ชมรม In This Moment

วงMatal core น้องใหม่ ที่เริ่มตั้งวงได้ 2ปี แต่สุดยอดมากค่ะ โดยเฉพาะนักร้องนำที่เป็นผู้หญิง เก่งมาก

วงเมทัลคอรืที่สุดยอดมากค่ะ ชอบมากเลย ทำเพลง และนำไปลงไว้ใน My Speace จนเป็นที่รู้จัก