ชมรม MV Asia[MVKorean MVChana]

*คนรักMV Asia เน้นMV -MV Korean -MV Chana -MV Taiwan *แฟคลับ _Baby VOX _wonder girls _Lui yi fei _S.H.E _Jay chou _Nicholas Teo

*คนรักMV Asia เน้นMV -MV Korean -MV Chana -MV Taiwan *แฟคลับ _Baby VOX _wonder girls _Lui yi fei _S.H.E _Jay chou _Nicholas Teo