ชมรม One Piece Fan Club

สวัสดีฮะ ผมชื่อช็อปเปอร์นะฮะ เป็นคนก่อตั้งชมรมนี้ ใครชื่นชอบวันพีชก็สมัครเข้ามาเยอะเยอะนะคับ

สวัสดีฮะ ผมชื่อช็อปเปอร์นะฮะ เป็นคนก่อตั้งชมรมนี้ ใครชื่นชอบวันพีชก็สมัครเข้ามาเยอะเยอะนะคับ