ชมรม โรงเรียนนักสืบ Q

เนื้อเรื่องย่อ : เรื่องราวของเด็ก 5 คนที่มีความฝันอยากจะเป็นยอดนักสืบได้เข้ามาสมัครเรียนที่ โรงเรียนนักสืบดัน (Dan Detective School) ที่มี ดัน โมริฮิโกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือนักสืบชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ ผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจ จากกรมตำรวจทั่วปร

เนื้อเรื่องย่อ : เรื่องราวของเด็ก 5 คนที่มีความฝันอยากจะเป็นยอดนักสืบได้เข้ามาสมัครเรียนที่ โรงเรียนนักสืบดัน (Dan Detective School) ที่มี ดัน โมริฮิโกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือนักสืบชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ ผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจ จากกรมตำรวจทั่วประเทศญี่ปุ่น และ เป็นคนๆเดียวที่ได้รับอนุญาตให้พกปืนได้ โดยในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรขึ้นใหม่ นั่นก็คือชั้น Q Class ซึ่งไม่ใช่ชั้นเรียนธรรมดาทั่วไป แต่เป็นชั้นที่ ดัน โมริฮิโกะ นักสืบชื่อดังจะมาเป็นอาจารย์ผู้สอนเองเพื่อหาผู้สืบ ทอดคนที่จะมาเป็นยอดนักสืบแทนตัวเอง ก่อนที่จะวางมือไป โดย แต่ละบทเรียนใน ชั้นเรียนนี้จะสอนเรื่องราวต่างๆ ที่นักสืบจะต้องเรียนรู้ และหนึ่งในบทเรียนนั้นก็คือ การส่งนักเรียนไปสืบคดีต่างนอกสถานที่ด้วย คิว ตัวเอกของเรื่องผู้ที่มีการสันนิษฐานอันยอดเยี่ยมเป็ นอาวุธ ผิดกับบุคลิกภายนอกที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆอีก 4 คน ที่มีความสามารถต่างๆกัน เช่น ความทรงจำในเสี้ยวเวลา ของ เมงุ หรือ โปรแกรมเมอร์อัจฉริยะ อย่าง คาซึมะ โดยทุกคนจะต้องเอาความสามารถที่ตัวเองมีช่วยกันสืบคด ีต่างๆหาตัวคนร้ายด้วยคติที่ว่า "ถ้านักสืบยอมแพ้ละก็ คดีก็ยังคงเป็นปริศนา"