ชมรม Free running

Free running เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก เป็นกีฬาที่ใช้ทั้งความแข็งแรง และความกล้า บ้าเลือดอย่างมาก ถ้าใครชอบดูหนังบู๊ แนวเฉินหลง จาพนม น่าจะชอบครับ ใครมีคลิปก็มาช่วยกันโพสนะครับ

Free running เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก เป็นกีฬาที่ใช้ทั้งความแข็งแรง และความกล้า บ้าเลือดอย่างมาก ถ้าใครชอบดูหนังบู๊ แนวเฉินหลง จาพนม น่าจะชอบครับ ใครมีคลิปก็มาช่วยกันโพสนะครับ