ชมรม we love hip hop ฮิพฮอบ ของคนชอบโยก

มาร่วมกันสร้างชมรมที่เต็มไปด้วยเพลง โยกๆ กันดีกว่า เอาเฉพาะ ฮิพฮอบ ช้าเร็ว ไม่ว่ากัน เอาแบบฟังแล้วโยกตามได้ มีเพลงอะไรใหม่ เพลงไหนกำลังมา ก็มาร่วมกันแจมได้เลย อยากได้เพลงไหน โปรดบอก จะรีบไปหามาลงทันที ฮิพฮอบมาสเตอร์

มาร่วมกันสร้างชมรมที่เต็มไปด้วยเพลง โยกๆ กันดีกว่า
เอาเฉพาะ ฮิพฮอบ ช้าเร็ว ไม่ว่ากัน เอาแบบฟังแล้วโยกตามได้
มีเพลงอะไรใหม่ เพลงไหนกำลังมา ก็มาร่วมกันแจมได้เลย
อยากได้เพลงไหน โปรดบอก จะรีบไปหามาลงทันที
ฮิพฮอบมาสเตอร์

 Hip Hop Never Dies