ชมรม super junior club

เราที่พวกไม่ตามกระแส รักเอสเจจากใจจริง รักเอสเจและจะตลอดไป

เราที่พวกไม่ตามกระแส รักเอสเจจากใจจริง รักเอสเจและจะตลอดไป