ชมรม ชมรม Rare Anime

ชมรมที่รวบรวมการ์ตูนเก่าๆ เพลงการ์ตูนเก่าๆหายาก ไม่มีขาย หรือ ราคาแพง มาไว้เข้าด้วยกัน บางครั้งยังมี MV เพลงการ์ตูนด้วยนะ นอกจากนั้นก็ยังมี Movie ที่สร้างจากการ์ตูนด้วยค่ะ

ชมรมที่รวบรวมการ์ตูนเก่าๆ เพลงการ์ตูนเก่าๆ หายาก ไม่มีขาย หรือ ราคาแพง มาไว้เข้าด้วยกัน บางครั้งยังมี MV เพลง การ์ตูนด้วยนะ นอกจากนั้นก็ยังมี Movie ที่สร้าง จากการ์ตูนด้วยค่ะ