ชมรม SM_tOwn_Clip

ชมรมนี้นะค่ะ จะมีเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกะ สมาชิก ของ SM town อาจจะค่ายอื่นมาบ้างก้อได้ แต่ชมรมนี้เน้น SM ค่ะ

ชมรมนี้นะค่ะ จะมีเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกะ สมาชิก ของ SM town อาจจะค่ายอื่นมาบ้างก้อได้ แต่ชมรมนี้เน้น SM ค่ะ