ชมรม TOEIC

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ สำหรับสถาบันที่ออกข้อสอบ TOEIC ก็คือ ETS สถาบันเดียวกับที่ออกข้อสอบ TOEFL และ GMAT

TOEIC คืออะไร
TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ สำหรับสถาบันที่ออกข้อสอบ TOEIC ก็คือ ETS สถาบันเดียวกับที่ออกข้อสอบ TOEFL และ GMAT ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบที่มีสถิติที่ใช้ในการสมัครงานสูงที่สุด เพราะข้อสอบนี้สามารถใช้วัดระดับการสอบภาษาอังกฤษได้กว้างมากๆ ถ้าเกิดต้องการภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานก็จะต้องเป็น TOEIC ค่ะ

 

คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไร และควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร ถึงเรียกว่าใช้ได้
คะแนน TOEIC หลักๆ ที่ใช้คือการสมัครงาน คะแนนต่ำสุดที่มีการเรียนกันคือ 300 – 400 สำหรับคะแนนระดับนี้จะใช้สมัครงานประเภทเช่น เป็นคนเช็คสต๊อก เสมียน หัวหน้าแม่บ้าน บริกร บาร์เทนเดอร์ เป็นต้น แต่สำหรับคะแนนขั้นมาตรฐานที่ควรจะได้ประมาณ 650 ขึ้นไป คะแนนในส่วนนี้จะใช้สมัครพวกแอร์โฮสเตส พนักงานโรงแรม แต่ถ้าเป็นอาชีพที่เป็นเชิงวิชาการขึ้นมานิดหน่อย เช่น วิศวกร หรือโปรแกรมเมอร์ คะแนนน่าจะอยู่ที่ระดับ 800 สำหรับคนที่ได้คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป นอกจากจะได้เรียกตัวในการสมัครงานแล้วยังอาจเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นในบางบริษัทด้วยค่ะ

 

TOEIC มีกี่พาร์ท แต่ละพาร์ทมีคะแนนเท่าไร
TOEIC จะมีทั้งหมด 2 พาร์ท คือ Listening กับ Reading แต่ละพาร์ทจะมีข้อสอบ 100 ข้อ มีคะแนน 450 คะแนน รวม 2 พาร์ทจะได้ 990 คะแนน

พาร์ท Listening จะมีข้อสอบ 4 ช่วงด้วยกันคือ
1. Photographs จะเป็นดูรูปฟังช้อยส์และตอบคำถาม
2. Question – Response จะเป็นบทสนทนาสั้นๆ โต้ตอบกัน
3. Short Conversations จะเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นมา
4. Short Talks จะเป็นบทสนทนาพูดคุยและตอบคำถาม

ในส่วนของพาร์ท Reading จะมี 3 ช่วง คือ
1 : Incomplete Sentences จะมีประโยคให้เรามาและเว้นช่องว่างให้เราเติมคำ
2 : Error Recognition หาส่วนที่ผิด
3 : Reading Comprehensive