ชมรม นักแข่งมอไซร์สมัครเล่นรุ่นกลาง

มารวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้รับ

รวมรวมคนที่มีใจรักในการขี่มอไซร์ ในแนวต่างๆ ทุกประเภท อายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในแนวทางที่ถูกต้อง รวมมีเพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกัน ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสามชิกทุกคน โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น