ชมรม คนหูดำ ม้อ กะจาย

หูดำ แปลว่า เจ้าชู้ หน้าหม้อ อิอิ

เจ้าชู้ หน้าหม้อ