ชมรม ชมรมAnime

^^มาอยู่ด้วยกันนะ

อนิเมมี2ประเภทคือแบบมืดมนต์และสดใสเธอจะเป็นแบบไหนแสดงตัวตนได้!

[url=  http://www.youtube.com/watch?v=_0nqsMPuvqA&feature=player_embedded ]ฟังซะนะลงทะเบียนโดยการฟัง[/url]