ชมรม Soul Eater

ยมทูตแสบสายพันธู์ซ่า

โซลอีทเตอร์

     เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนยมฑูต หรือที่รู้จักกันในนาม "ชิบุเซ็น"      โดยนำโดยท่านอาจารย์ใหญ่คือ ท่านยมฑูต (Shinigami-sama)             โดยเป็นโรงเรียนที่สอนด้านการสร้างอาวุธ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น             2 ประเภท คือ 1 ผู้ใช้อาวุธ (Meisters) และ 2 อาวุธ (weapons)

      โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีคู่หูเป็นอาวุธโดยปรกติ อาวุธเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบมนุษย์ และจะเปลี่ยนไปเป็นอาวุธเมื่อยามใช้งาน เพื่อออกตามล่าวิญญาณมนุษย์ชั่วร้ายที่กินวิญญาณมนุษย์ที่ดีตาม ลิสของท่านยมฑูตที่มีความเสี่ยงต่อการจะกลายเป็น "คิชิน" (Demon God) ให้ครบ 99 ดวงและวิญญาณแม่มด 1 ดวงเพื่อสร้างสุดยอดอาวุธให้กับท่านยมฑูตหรือที่เรียกกันว่า "เดธไซท์" (Death Scythe)