ชมรม Vongola Family


ไม่อยากจะพุดอะไรมากหรอก

กฏ

1.พูดจาดีหน่อยนะ

2.ช่วยกันนำคลิปเรื่องรีบอร์นมาเผยแพร่

3.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.อย่าเอาคลิปอย่างอื่นมาถ้าไม่ช่ายรีบอร์น