ชมรม The Legend Of HeroS

Club for herofan ,share movie hero this club!! credit VDO of J-hero&PTS

?

? พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง?