ชมรม เพื่อท่านที่รักไก่ชน


หวัดดี....ท่านที่รักไก่ชน & เทคนิคการเลี้ยงไก่ชน ขอชวนเพื่อน........เข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมใหม่

เพื่อแสดงเทคนิคการเลี้ยงไก่ชนของท่านที่รักไก่ชน & ชมรมเปิดสำหรับทุกคน (ใครๆก็เห็นชมรมนี้ และดูวีดีโอได้ทุกคน)