ชมรม DEK HIPHOP UNDERGROUND


ท่านใดที่ทำเพลง แต่งเอง ร้องเอง ทำดนตรี ก้อเราเปิดมาเพื่อทุกท่านได้มาแชร์ความคิดกันนะครับบ