ชมรม Shaman King ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติ

โทดทีนะเราไป ให้เพื่อนลงตูนนี่มาใหม่มาดูเลย อัพให้แล้วนะ และมีรูปต่างด้านล่าง

    

โทดทีนะไม่ได้ดูนานจะมีเรื่อยๆนะวางใจได้เดียวเอามาเพิ่ม

กฎ

1.ไม่พูดคำหยาบ

2.ไม่เม้นคำที่ไม่สุภาพ

3.ไม่จำเป็นต้องรวมร่างก็ได้แต่ถ้าทำได้ก็เอาเลย

กฏมีแค่นี่ละ

Shaman King  ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูต

ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติ ตอนที่1 (1/2)  ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่1 (2/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่2 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่2 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่3 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่3(2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่4(1/2)  ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่4 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่5 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่5 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่6 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่6 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่7 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่7 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่8 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่8 (2/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่9 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่9 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่10 (1/2) ชาแมนคิงราชันย์แงภูติตอนที่10 (2/2)ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่11(1/2) ชาแมนคิงราชันย์แห่งภูติตอนที่11(2/2)

  ภาพเคลื่อนไหว

     New Lay