ชมรม คนรักเพลงการ์ตูน

มีใครมั้ย

มีใครมัียที่สนใจเพลงเท่าเรา

มีใครมั้ยที่รักเพลงเท่าเรา

มีใครมั้ยชอบฟังเพลงเท่าเรา

ยังไงก้อขอบใจหลายๆเด้อ

อ้ออีกอ่างขอให้มีความสุข