ชมรม kjst 12


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง ที่ทรงมีน้ำพระทัยในการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทั่วประเทศ 9 โรกาสเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้สถานที่ตั้ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้บริจาคที่ดิน คือพระภิรมย์ วิมโล,นายคล่อง เชื้อกลับ และนายผัน ช่วยอยู่ ได้บริจาคไว้ให้กับกรมสามัญศึกษา บนเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ข้อมูลโรงเรียน ที่ตั้ง ของโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ตำบล/แขวง เลม็ด อำเภอ/ เขต ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110 โทรศัพท์ 0-7743-5200 โทรสาร 0-7743-2059 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนเข้าโครงการ(ที่กำลังดำเนินการ) โครงการจัดโรงเรียนลักษณะแบบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 50 ปี หน่วยงานกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538