คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload
ชาวสมาชิกชมรมช่วยกันรวบรวม clip เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญา สำหรับสมาชิกใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเอง หรือ เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่น เช่น ครู อาจารย์ และวิทยากรสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการส more...

Created by paaoobtong

สมาชิกชมรม welcome กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ( 79 สมาชิก )

ประธานชมรม


paaoobtong สมาชิก VIP
ผู้กำกับภาพ1 2 3 4 Next