ซุ่มยิงรถถัง พลาดเจอยิงสวนกลับ Syria

วีดีโอนี้ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากปัญหาด้าน Hard disk

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ