จีน โลกใบนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน แค่ขึ้นเสียงคำเดียว พุ่งชนอัด...