เราที่พวกไม่ตามกระแส รักเอสเจจากใจจริง รักเอสเจและจะตลอดไป more...
ก่อตั้งโดย playya
ความเคลื่อนไหว
ข้อความจากเพื่อนในชมรม
หรือ เพื่อแสดงความคิดเห็น