คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: กลุ่ม ปตท. ปรับแผนลงทุนปี 63 ลดงบประมาณลงกว่า 15,000 ล้านบาท รับมือภาวะเศรษฐกิจยุค COVID-19


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการทบทวนแผนการลงทุน และอนุมัติให้ปรับลดแผนลงทุนสำหรับปี 2563 จากเดิมจำนวน 69,310 ล้านบาท เป็น 53,901 ล้านบาท ดังนี้ 

ปตท.

ทั้งนี้ การทบทวนแผนการลงทุนข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่ปรับลดงบลงทุนของโครงการที่ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

อย่างไรก็ดีโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงดําเนินการตาม แผนการลงทุนเดิม เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี - วังน้อยที่ 6 โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 เป็นต้น 

โดยการทบทวนปรับลดแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการ “ลด-ละ-เลื่อน” ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสงครามราคาน้ํามัน

 

คุณภาพโดย 918KISS


โพสเมื่อ 30 พ.ค. 63 เวลา 15:55