คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: แนวทางการพัฒนาทําเว็บไซต์กระทู้ข่าว ให้รองรับมือถือ


การออกแบบทําเว็บไซต์เบื้องต้น

ทําเว็บไซต์เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างคนกับเทคโนโลยีโดยเว็บไซต์จัดแสดงข้อมูลและสร้างระบบการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างสะดวกการออกแบบเว็บไซต์เป็นศาสตร์ที่เกิดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับศาสตร์ด้านอื่นๆนอกจากความรู้ในด้านการสร้างเว็บไซต์ที่เรียกว่า web Design ยังมีหลักการออกแบบอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นการออกแบบกราฟิกนอกจากนั้นการออกแบบเว็บไซต์ยังอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบทั่วไปคือการคิดค้นวิเคราะห์เพื่อหาทางตอบโจทย์ที่ตั้งไว้มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบหลายสิ่ง

รูปแบบของเว็บไซต์ที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆดังนี้
ความแปลกแตกต่าง คือการแยกความแตกต่างที่อยู่บนภาพให้เห็นชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดเช่นการเลือกใช้รูปภาพหนังสือสีและขนาดตัวอักษร
การทำซ้ำ คือแบบแผนหรือสไตล์ของผู้ออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องมีลักษณะสอดคล้องกันทั้งเว็บไซต์
การจัดแถววางแนว คือการจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้เหมาะสมสวยงาม

รูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ การสร้างจุดดึงดูดความสนใจภายในเว็บไซต์นั้น ผู้พัฒนาหรือผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าควรกำหนดจุดเด่นและสิ่งที่ต้องการนำเสนอในแต่ละเว็บไซต์ไว้ที่จุดใดเพื่อให้ผู้ใช้งานและจุดมุ่งหมายของการนำเสนอข้อมูลในแต่ละประเภท การวางแผนและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น นั้นจะประกอบด้วยการกำหนดขอบเขตของเว็บไซต์ที่จะพัฒนาการกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์โครงสร้างข้อมูลภายในเว็บไซต์โดยยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีการออกแบบตามหลักการเบื้องต้นก่อนที่จะลงมือพัฒนาจริงซึ่งจะต้องพิจารณาหลักการต่างๆเพื่อนำไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการและเหมาะสมกับงานได้

เทคนิคการจัดรูปแบบข้อความรับทํา website ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นในรายละเอียดความสำคัญของข้อความที่จะใช้กำหนดขนาดตัวอักษรคุณสมบัติที่สำคัญในการแสดงผลตัวอักษรและข้อความคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบข้อความ และรูปภาพการเพิ่มสีสันให้กับข้อความตัวอย่างการประยุกต์การใช้งานจัดรูปแบบข้อความตลอดจนเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจ 

ก่อนเริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์เพื่อพัฒนาจะต้องวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอรวมถึงกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุดเช่นการกำหนดขอบเขตเป้าหมายและโครงสร้างของเว็บเพจนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงพร้อมที่จะใช้งานด้วยเนื่องจากบราวเซอร์ แต่ละประเภทแต่ละค่ายจะแสดงผลที่แตกต่างกันเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาทำเว็บไซต์ที่จะต้องทำให้รองรับกับทุก Browser หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ ประเภทดอกไม้ของขวัญโดยให้สมมุติว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและเป้าหมายตามขั้นตอนการวางแผน

การที่จะทำให้การแสดงผลด้านบนทุกวันนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้พัฒนาทำเว็บไซต์จะต้องกำหนดให้มีรูปแบบที่สวยงาม พร้อมทั้งแสดงผลสวยงามได้ทุกบราวเซอร์และการกำหนดให้เอกสารเว็บไซต์มีความสวยงามเหมือนกันทุก Browser ทำยังไงก็ได้ 

อ้างอิงเนื้อหา
ภาพโดย William Iven จาก Pixabay
เนื้อหาบทความ: หนังสือใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ
https://storylog.co/websitebigbang
โพสเมื่อ 6 เม.ย. 63 เวลา 12:08