คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย มุ่งส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน


 

น่าสนใจที่ดิวตี้ฟรีของไทยมุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเรื่องหลัก

ซึ่งหลายธุรกิจเองไม่ได้เน้นตรงนี้หรือในอีกหลายบริษัทเน้นการเอาใจผู้ถือหุ้น ต่างกับคิงเพาเวอร์ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของตลาดหุ้น และผู้ถือหุ้น

 

คิง เพาเวอร์ เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ผนึกเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าร่วม ดันศักยภาพคนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

 

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมานาน โดยเมื่อปี 2560 ได้รวบรวมกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ผ่าน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา, ด้านดนตรี, ด้านชุมชน และด้านการศึกษาและสาธารณสุข

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทยได้สานต่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดเป็นความรับผิดชอบในรูปแบบCreating Shared Value(CSV)ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันของพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่เป้าหมายธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับโครงสร้างโครงการฯจากเดิม 4 ด้านหลัก เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา, ด้านดนตรี และด้านชุมชน

 

 

โดยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ได้เปลี่ยนจากรูปแบบโครงการต่างๆ สู่การร่วมสนับสนุนผ่านมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และศาสนา โดยตรงตั้งแต่เดือนต..นี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ก้าวต่อไปกำลังเดินหน้าต่อยอดสู่การปลูกฝัง “POWER DNA” ให้กับพนักงานผ่านแนวคิด Creative Confidence 4 P ได้แก่ 1. Project Engagement สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และรู้สึกว่า เป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน 2. Passion สร้างแรงผลักดันจากภายใน ก่อเกิดเป็นความกระตือรือร้นที่อยากร่วมสร้าง และสานต่อสิ่งดีๆ ต่อไป 3. People สร้างความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่ระดับบุคคลในองค์กร จนถึงการรวมกลุ่มเพื่อรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ และความผูกพันไปยังคนนอกองค์กรอีกด้วย 4. Play อยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วม รู้สึกสนุก และสุขกับสิ่งที่ทำ อะไรที่เราใส่ใจลงไป มักดีเสมอ

"เป้าหมายในอนาคต มุ่งมั่นผลักดันและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายธุรกิจและเครือข่ายพนักงาน พร้อมขยายสู่ชุมชน และสังคม รวมทั้งการดำเนินโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ทั้ง 3 ด้าน จากเพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมด้วยกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะได้เห็นคนไทยได้แสดงความสามารถในระดับสากลอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าคนไทยทำได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนายอัยยวัฒน์ กล่าว

 

กลยุทธ์ที่เน้นด้านสังคมและการกุศลที่ปรับเปลี่ยน แต่รู้เลยได้ว่าเจตนานั้นไม่ได้เปลี่ยนไปด้วย

และทางคิงเพาเวอร์เองต้องการฝังลึกไปยังพนักงานในบริษัทเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทำเพื่อสังคมให้ฝังใน DNA กันเลยทีเดียว

 

ขอบคุณสำนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ

https://www.bangko:)news.com/news/detail/848767


โพสเมื่อ 6 ต.ค. 62 เวลา 22:20