คลิปแมสด็อทคอม
 
    
Upload


โพสสกู๊ปโพสต์สกู๊ป
สกู๊ปมาใหม่
เรื่องเด่น
ยอดนิยม
ข่าว Update
สกู๊ปแนะนำ
คอลัมนิสต์


ภาพเก่าๆ ที่หาดูได้ยากมากๆภ า พ เ ก่ า ๆ ที่ ห า ดู ไ ด้ ย า ก ม า ก ๆ

ส่วนหนึ่งนำมาจากกระทู้ในบอร์ดเก่า โพสต์โดย คุณอริยชน

รูปภาพ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร และคณะสงฆ์อันเป็นศิษยานุศิษย์
ณ วัดป่าบ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

องค์ถือไม้เท้าอยู่หน้าสุดคือ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม (ไม่ใช่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต),
หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ถ่ายภาพ ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&;t=20251

รูปภาพ

นั่งหน้าสุด : หลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย)

นั่งแถวหน้าจากขวาไปซ้าย : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป), หลวงปู่พระจันโทปมาจารย์,
หลวงปู่พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต), หลวงปู่พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)


นั่งแถวหลัง : พระครูสุนทรนวกิจ, หลวงปู่พระครูบริหารคณานุกิจ,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่หลอด ปโมทิโต, หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส


ถ่ายเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2506
ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง จ.หนองคาย
ที่มาของภาพ : คุณร่ำเปิง (ลานธรรม)

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 12 พ.ย. 2009, 08:23, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:03 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(จากซ้ายไปขวา) ๑. หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ
๒. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ๓. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
๔. หลวงปู่หลุย จันทสาโร ๕. หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต


รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(จากซ้ายไปขวา) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร,
พระอาจารย์กว่า สุมโน, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์ชม (ไม่ทราบฉายา)
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่อ่อนศรี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


รูปภาพ

รูปภาพ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตเถระ และคณะศิษยานุศิษย์

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ที่มาของภาพ : คุณโชติปาละ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:04 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ร่วมกันถ่ายภาพ ณ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

ส่วนหนึ่งของกองทัพธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

แถวหลัง : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย,
เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล),
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


แถวกลาง : พระอาจารย์จันทร์ เขมปตฺโต, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

แถวหน้า : หลวงปู่บัว สิริปุณโณ, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร


รูปภาพ

รวมพระมหาเถราจารย์
บันทึกภาพ ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐


รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:08 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 08 พ.ย. 2009, 15:56, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:10 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ที่มาของภาพ : คุณ boylondon

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพหายาก...หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ที่มาของภาพล่างสุด : คุณ boylondon

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แก้ไขล่าสุดโดย เว็บมาสเตอร์ เมื่อ 09 พ.ย. 2009, 09:56, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:11 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพหายาก...หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:12 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ภาพหายาก...หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ที่มาของภาพ : คุณ tipupson แห่งลานธรรมจักร

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:12 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพหายาก...หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:13 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

หลวงปู่ขาว อนาลโย เดินจงกรมตอนเช้าบนระเบียงกุฏิ

รูปภาพ

พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต ประคองหลวงปู่ขาว อนาลโย เดินจงกรม

รูปภาพ

หลวงปู่ขาว อนาลโย ฉันภัตตาหารร่วมกับ
หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย


รูปภาพ

หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จ.หนองบัวลำภู
กำลังทักทายกับหลวงปู่ขาว อนาลโย ด้วยความยิ้มแย้ม


รูปภาพ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
มาเยี่ยมหลวงปู่ขาว อนาลโย และได้มีโอกาสสนทนาธรรมกันอย่างใกล้ชิด


รูปภาพ

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก) จ.หนองคาย
มากราบมนัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู


รูปภาพ

พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต และพระอาจารย์จันทา ถาวโร
กำลังเฝ้าปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ขาว อนาลโย

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:14 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1674


{ GIVEN }: { THANKS }
{ RECEIVED }: { THANKS }

 
 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโคธาราม จ.อุดรธานี
กำลังทักทายหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่บริเวณวัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู


รูปภาพ

หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย เป็นพระกรรมฐานชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง
ที่ได้มามนัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู เป็นประจำ


รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย
มามนัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู


รูปภาพ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
มาทำวัตรหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระทางฝ่ายกรรมฐาน


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ชักผ้าบังสุกุลบนหีบศพหลวงปู่ขาว อนาลโย

รูปภาพ

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ-พระอาจารย์ฟัก สนฺติธมฺโม

รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ-หลวงปู่เหรียญ-หลวงปู่หลุย-หลวงปู่บัวพา

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง

 
 
 
โพสต์ เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:14 
 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
เว็บมาสเตอร์
Moderators-1
Credit: ธรรมจักรดอดคอม

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

more


แสดงความคิดเห็น


กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น
กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และเกี่ยวข้องกับคลิปด้วยค่ะ

หากโพสต์ผิดกฎจะทำให้ point ติดลบค่ะ รายละเอียด

ส่ง Scoop ให้เพื่อน

E-mail เพื่อน

E-mail ผู้ส่ง

ข้อความ

 

แจ้งลบไม่เหมาะสม

ชื่อ ผู้ส่ง

E-mail ผู้ส่ง

ข้อความ / เหตุผล

 


ความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องClip of the day